Archive for Maj, 2013

Zakladanie firmy ochroniarskiej

Gdy pracujesz jako wykwalifikowany ochroniarz mający licencję i trochę oszczędności to możesz pomyśleć o założeniu własnej firmy ochroniarskiej. Ale musisz pamiętać, że ten rodzaj działalności wymaga zdobycia koncesji na prowadzenie usług z zakresu ochrony osób oraz mienia. Aby taką koncesję uzyskać właściciel firmy musi posiadać licencję drugiego stopnia. Taką koncesję wydaje Minister Spraw wewnętrznych i Administracji. Ochrona może dotyczyć ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. W koncesji, którą otrzymamy będą wytyczne co do jakiego rodzaju ochrony się ona tyczy. Starając się o koncesję musimy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami dotyczącymi firmy. Musimy podać wszelkie dane związane z zakresem prowadzenia firmy, nazwę, adres oraz dane właściciela. Potrzebny też będzie dokument stwierdzający posiadane przez przedsiębiorcę licencji oraz zaświadczenie o niekaralności. Koncesję otrzymujemy na określony czas, po którym możemy się starać o jej przedłużenie chyba, że będziemy chcieli zakończyć działalność. Pamiętajmy, że w trakcie wykonywania prac ochroniarskich firma nasza może być poddawana określonym kontrolom. Będzie wtedy sprawdzane czy firma działa zgodnie z zakresem zapisanym w koncesji. A także czy pracownicy zatrudnieni w firmie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności, np. czy mają pozwolenie na broń lub licencję odpowiedniego stopnia.

Zakładanie firmy transportowej

Decyzja o zakładaniu firmy rozpoczyna się zazwyczaj od pomysłu na nią. Aby interes stał się opłacalny i przynosił konkretne zyski nie musi to być pomysł nie wiadomo jak oryginalny. Ważne jest aby dobrze przeanalizować rynek na którym mamy zamiar działać i sprawdzić czy jest zapotrzebowanie na to co chcemy oferować. Jest wiele takich usług czy towarów, które zawsze będą przydatne i znajdzie się zapotrzebowanie na nie. Na pewno zawsze będą potrzebne usługi transportowe. Taki rodzaj działalności jest o tyle specyficzny, że na sam początek potrzebny jest dość duży zasób gotówki na zakup drogich sprzętów, potrzebne są pozwolenia na konkretny rodzaj przewozu. A sam interes, jego obrót i zysk, zależny jest od kształtowania się cen ropy na świecie. Musimy zastanowić się nad konkretnym rodzajem transportu. Możemy wybrać transport towarowy, możemy zajmować się przewozem osób, możemy też przewozić przesyłki ekspresowe lub zajmować się innym rodzajem transportu, np. chłodniczym. Od rodzaju transportowanych rzeczy czy ludzi będzie zależało jakie rodzaje samochodów będą potrzebne a także rodzaj zgody na przewóz. Jest to licencja, którą wydaje Minister Transportu. Ponieważ potrzebne dane do starania się o taką licencję są danymi firmy, to procedura jest taka, że zakładamy firmę jak zwykłą działalność gospodarczą, a dopiero jak nadane nam zostaną numery NIP i REGON możemy starać się o licencję. Licencja może być wydana na określaną ilość lat. Po złożeniu wniosku czekamy na odpowiedź maksymalnie miesiąc. Po jej otrzymaniu możemy rozpocząć działania związane z rozpoczęciem działalności.

Koszty dodatkowe związane z zakładaniem firmy

Założenie firmy, dzięki rozwiniętej informatyzacji urzędów, stało się bardzo proste i szybkie. Praktycznie w jeden dzień można stać się przedsiębiorcą. Cała procedura jest nieskomplikowana i nic za to nie płacimy. Nie oznacza to jedna, że nie potrzebujemy na start żadnych pieniędzy. Ile dokładnie, to już zależy od rodzaju działalności którą mamy zamiar wykonywać. Czy potrzebny będzie jakiś sprzęt specjalistyczny lub towar. Na pewno każdy przedsiębiorca będzie potrzebował przestrzeni do swojej działalności. Czasem wystarczy biurko i krzesło w domowym zaciszu, ale czasem potrzebować będziemy wynająć pomieszczenie lub nawet cały budynek. Rozpoczynając działalność, każdy przedsiębiorca, czy duży czy mały potrzebuje przygotować podstawowe narzędzia pracy przydatne dla każdego, niezależnie od branży. Na początek warto jest zaopatrzyć się w kilka firmowych pieczątek. Będziemy wtedy wyglądać bardziej wiarygodnie i profesjonalnie. Ale pamiętajmy, że lepiej je wyrobić dopiero wtedy gdy uzyskamy NIP i REGON, aby od razu umieścić na pieczątce wszystkie niezbędne dane firmy. Warto jest tez zainwestować w plik firmowych wizytówek. Profesjonalny grafik przygotuje nam eleganckie wizytówki za niewysoka cenę. Dodatkowo możemy zamówić nawet prosta stronę internetową naszej firmy. Ta dodatkowa reklama może okazać się dla nas bardzo cenna.

Prowadzenie firmy a US

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o wszelkich zobowiązaniach związanych z prowadzeniem biznesu. Najważniejszym obowiązkiem jest rozliczanie z podatku z urzędem skarbowym. Każdy przedsiębiorca może zdeklarować jakim rodzajem opodatkowania chce być objęty. Firma przynosząca dochody co miesiąc musi z tego faktu rozliczyć się i odprowadzić podatek. Co miesiąc lub co kwartał płatnik i zarazem podatnik musi rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy według ustalonych zasad dla wybranej formy opodatkowania. Pamiętać trzeba, że raz wybrana forma opodatkowania nie jest na stałe. Można ją zmienić ale tylko na początku nowego roku podatkowego. Dodatkowo, każdy kto jest płatnikiem VAT i zgłosił ten fakt w urzędzie skarbowym ma obowiązek co miesiąc składać deklarację VAT. Różnice miedzy podatkiem należnym a naliczonym należy zwrócić do urzędu skarbowego. Wszystkie te zobowiązania związane z rozliczeniem się z urzędem skarbowym mają określone daty, których nie można przekroczyć. Skomplikowany system podatkowy oraz liczne wymogi względem przedsiębiorcy powodują, że sprawy księgowe najlepiej jest przekazać do prowadzenia osobie kompetentnej w tym temacie. Jeśli nie stać firmy na zatrudnienie księgowej to należy takie funkcje przekazać firmie rachunkowej, która zajmie się wszelkimi sprawami finansowymi przedsiębiorstwa.

Prowadzenie firmy a ZUS

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, ma szereg obowiązków wobec różnych instytucji i urzędów. Jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje szereg obowiązków związanych z rozliczaniem się i wpłacaniem obowiązkowych oraz dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne. Aby ułatwić to zadanie można korzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego programu Płatnik. Są w nim zawarte wszelkie niezbędne formularze które można wypełnić i przesłać droga elektroniczną. Firma, jako płatnik składek, jest zobowiązany do zgłoszenia się do ZUS w ciągu tygodnia od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Dotyczy to składek samego przedsiębiorcy jak i zatrudnionego pracownika. Takie zgłoszenie firma dokonuje tylko raz. Dodatkowo, za każdym razem, gdy zatrudnia nowego pracownika obowiązkiem firmy jest zgłoszenie go do ubezpieczenia także w terminie siedmiu dni, tym razem od momentu zatrudnienia. Trzeba tez pamiętać, że razem z ustaniem stosunku pracy należy pracownika wyrejestrować z ZUS. Także za każdym razem gdy dochodzi do zmian jakichkolwiek danych osób objętych ubezpieczeniem należy złożyć odpowiednią deklarację informującą o tym fakcie. Każde zwolnienie lekarskie lub przerwa w pracy związana z urlopem bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym także trzeba zgłosić do ZUS.

Dotacje na założenie firmy

Wiele osób rezygnuje z założenia własnego biznesu ze względu na brak środków na rozpoczęcie działalności. Czy słusznie? Warto zainwestować trochę siły i odwagi aby spróbować powalczyć o środki na własną firmę. Dziś nie koniecznie trzeba posiadać duży kapitał aby rozpocząć działalność. Czasem wystarczy dobry pomysł na biznes aby rozpocząć pracę na własny rachunek. Podstawa będzie dobrze napisany biznes plan, bez niego ani rusz. Gdy go mamy to możemy rozpocząć wszelkie formalności związane ze staraniem się o dotacje. Możemy starać się o dotacje unijne lub rządowe, czasem także lokalne władze oferują różnego rodzaju dofinansowania dla początkujących przedsiębiorców. Warto jest na początek zorientować się co i gdzie w naszej okolicy jest w tym zakresie organizowanego. Gdy jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy to możemy się starać się tam o dofinansowanie. Wszelkie szczegóły otrzymamy w lokalnym urzędzie. Maksymalną kwotę jaka możemy stamtąd uzyskać na pewno pozwoli nam na rozkręcenie drobnego biznesu. Większe pieniądze możemy uzyskać starając się o dofinansowanie unijne. W ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” możemy już uzyskać kwotę dwukrotnie wyższą niż oferuje urząd pracy. Pamiętajmy, że środki te przy zachowaniu pewnych ustaleń są bezzwrotne. Dzięki temu możemy rozpocząć własny biznes bez ryzyka utraty własnych oszczędności.

Wybór opodatkowania przy rejestracji firmy

Jedną z pierwszych decyzji biznesowych po podjęciu działań związanych z założeniem działalności gospodarczej jest wybór rodzaju opodatkowania dla naszych przychodów związanych z prowadzeniem interesu. Do wyboru mamy rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, rozliczenie ryczałtem zewidencjonowanym, możemy jeszcze rozliczyć się przy pomocy karty podatkowej. Każda z tych form posiada swoje wady i zalety, a dobór jej należy dopasować do zakresu i rodzaju działalności, którą będziemy prowadzić. Rozliczenie na zasadach ogólnych zakłada próg kwotowy oraz dwie stawki procentowe. Gdy mieścimy się w przychodzie do kwoty ustalonej to obejmuje nas podatek w wysokości 18 %, gdy przekroczymy próg zaczyna nas obowiązywać podatek 32 %. Ten rodzaj opodatkowania przyjmowany jest jako podstawowy i jeśli nie zgłosimy do urzędu skarbowego żadnej formy to właśnie ona nas wtedy obejmuje. Opłacalna jest dla firm, które nie przewidują zbyt wysokich dochodów ale mają znaczne koszty związane z działalnością. Gdy przewidujemy dość wysokie obroty to lepiej jest wybrać rozliczenie podatkowe liniowe. Tutaj płacimy zawsze 19% podatku niezależnie od wysokości dochodu. Obie formy opodatkowania rozliczane są od dochodu. Natomiast trzecia forma opodatkowania w formie ryczałtu jest naliczana od przychodu. Oznacza to, że niezależnie od poniesionych kosztów zawsze podatek będziemy obliczać od zysków firmy. Stawek ryczałtu jest kilka, zależne są od rodzaju działalności. Taki rodzaj opodatkowania jest odpowiedni dla firm małych, które generują dość niskie koszty działalności.

Dobry biznes plan sukcesem firmy

Decyzja o rozpoczęciu własnej działalności musi być przemyślana aby biznes nie okazał się po paru miesiącach totalną klapą. Podstawą wszelkiego typu działalności jest odpowiednio sporządzony biznes plan. Dzięki niemu można ustalić teoretyczne zyski, straty oraz możliwości rozwoju firmy. Dobry biznes plan to często połowa sukcesu. Do napisania biznes planu można zabrać się samodzielnie lub zlecić to firmie zajmującej się pisaniem profesjonalnych biznes planów. Podstawowymi składnikami dobrego biznes planu powinny być: opis rodzaju działalności, analiza rynku, obliczenia kosztów oraz zysków a także pomysły na rozwój firmy. Każdy z takich rozdziałów powinien być jak najszerzej opisany i przemyślany pod kątem tej właśnie działalności. Choć biznes plan jest zazwyczaj wymogiem formalnym przy zakładaniu firmy to jednak warto go napisać w miarę samodzielnie. Da to przedsiębiorcy szerszy obraz tego czego może oczekiwać i czego się spodziewać prowadząc własną firmę. Czasem okazuje się, że biznes plan staje się przydatny gdy będziemy potrzebowali dodatkowych finansów na otworzenie własnego interesu. Gdy będzie potrzebny wspólnik z odpowiednim wkładem pieniężnym to biznes plan będzie naszą wizytówką dla potencjalnego inwestora. Podobnie sprawa będzie wyglądać, gdy będziemy starać się o jakiekolwiek dofinansowanie z urzędu. Wtedy to może się okazać, że biznes plan będzie koniecznością.

Jak założyć spółkę z o.o.

Spółka z o.o. to taki rodzaj działalności gospodarczej, w której wspólnicy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki. A jakie są wymagania formalne aby założyć taki rodzaj działalności gospodarczej? Po pierwsze należy mieć kapitał zakładowy, który wynosi co najmniej 5 tysięcy zł. W spółce z o.o. wspólników może być kilku a może to być tylko jedna osoba. Aby założyć taki rodzaj firmy należy sporządzić umowę, która musi być obowiązkowo potwierdzona notarialnie. W takiej umowie musi być zawarte miejsce wykonywania działalności spółki – wystarczy podać nazwę miasta oraz nazwa firmy wraz z członem z o.o. W umowie spółki konieczne jest też podanie rodzaju wykonywanej działalności. Także podana jest tam kwota kapitału zakładowego. Tak jak już wspomniano, nie może ona być niższa niż 5 tysięcy zł. Konieczne jest też podanie rodzaju i liczby udziałów oraz ich właścicieli. W zależności od posiadanej ilości udziałów każdy ze wspólników ma odpowiednio proporcjonalne prawo głosu na zgromadzeniach wspólników. Gdy umowa jest formalnie sporządzona i zatwierdzona przez notariusza to można ją zarejestrować. Spółkę z o.o. rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rejestrze muszą być podane wszystkie informacje, które zostały zawarte w umowie spółki. Zarejestrowana spółka zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak jak każdy rodzaj działalności tak i spółka z o.o. otrzymuje REGON ale także i NIP.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Z powodu wysokiego bezrobocia oraz trudności na rynku pracy wiele osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek może okazać się o wiele bardziej satysfakcjonująca i przynosząca większe korzyści niż praca na etacie. Dlatego czasem warto podjąć to ryzyko i rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Aby plany mogły się zrealizować trzeba podjąć kilka formalności związane z założeniem działalności gospodarczej. Jeśli to będzie jednoosobowa firma i tylko my będziemy w niej zatrudnieni to sprawa jest najprostsza. Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to złożenie wniosku o zarejestrowanie firmy w ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie taki wniosek możemy wypełnić i wysłać online. Możemy go także złożyć osobiście w siedzibie urzędu gminy lub miasta. Gdy zostaniemy zarejestrowani to jednocześnie nadany nam zostanie numer REGON. Kolejne miejsca, które musimy odwiedzić to ZUS i urząd skarbowy. W ZUS-ie musimy złożyć specjalny druk na którym dokonujemy zgłoszenia do obowiązkowych i dobrowolnych składek ubezpieczeniowych. Natomiast w urzędzie skarbowym musimy zgłosić się o numer NIP, jeśli nie mamy jeszcze nadanego. Pamiętajmy, że nasz osobisty numer NIP staje się numerem NIP firmy jeśli zakładamy jednoosobową działalność. Jeśli będziemy płatnikiem VAT to musimy także zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. I możemy rozpocząć działalność.