Archive for Maj, 2013

Zakładanie spółki za granicą

Przedsiębiorcy z naszego kraju coraz częściej wybierają, jako miejsce założenia działalności gospodarczej obce rynki. Takie rozwiązania pociąga za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to znakomita okazja do optymalizacji kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Na obcych rynkach przedsiębiorcy znajdą również lepsze warunki opodatkowania swojej firmy. Choć w naszym kraju przepisy dotyczące zakładanie działalności gospodarczej zdecydowanie się poprawiły, to w dalszym ciągu daleko im do rozwiązań zastosowanych za granicą. Obecnie najwięcej krajowych inwestorów wybiera Cypr, jako miejsce, w którym prowadzi swoje przedsiębiorstwa. Przeciętny polski przedsiębiorca musi odwiedzić różnego rodzaju urzędy kilkaset razy do roku, natomiast w krajach skandynawskich średnio raz w miesiącu. Tego typu statystyka wiele wyjaśnia w związku z niezadowoleniem przedsiębiorców z obowiązujących procedur podatkowych. Za granicą również wiele łatwiej o tańszą i lepiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Ta przesłanka jest niezwykle istotna przy podejmowaniu decyzji o założeniu firmy poza granicami kraju. Firma za granicą, to dobry pomysł dla tych przedsiębiorców, którzy myślą o rozszerzeniu swojej działalności na zachodnioeuropejskie rynki. Gdyby taka działalność zagraniczna nie była bardziej opłacalna, to z pewnością tak wiele osób by się na nią nie decydowało.

Kodeks spółek handlowych

Jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących wiele form działalności gospodarczych jest w naszym kraju kodeks spółek handlowych. Wymienia on między innymi cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. W brzmieniu przepisów kodeksu handlowego do spółek osobowych należą, spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie. Natomiast spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Każda z tych form organizacyjno-prawnych ma swoje niewątpliwe korzyści płynące z ich założenia, jak i niedogodności. Każdy wspólnik powinien indywidualnie podjąć decyzję, która forma najbardziej mu odpowiada. W kodeksie spółek handlowych zawarte są informacje dotyczące zawiązywania każdego z tych rodzajów spółek, sposoby jej prowadzenia, przekształcenia, czy likwidacji. Spółki komandytowo-akcyjne i spółki akcyjne mają możliwość emisji akcji i obligacji. Pozostałe rodzaje spółek nie posiadają uprawnień do emisji papierów wartościowych. Z prowadzeniem niektórych rodzajów spółek wiąże się obowiązek zgromadzenia kapitału zakładowego w odpowiedniej wysokości. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy wynosi pięć tysięcy złotych, w spółkach komandytowo-akcyjnych pięćdziesiąt tysięcy, zaś w spółkach akcyjnych aż sto tysięcy złotych.

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Największą zmorą dla przedsiębiorców w naszym kraju są wysokie i bardzo skomplikowane zobowiązania podatkowe. Z tego też powodu, coraz więcej przedsiębiorców przenosi i zakłada swoje działalności gospodarcze poza granicami naszego kraju. Jest to wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ w innych krajach nie tylko pod względem podatkowym napotkamy na liczne udogodnienia, lecz również łatwiej znajdziemy lepiej wykwalifikowanych pracowników. Obecnie najwięcej naszych przedsiębiorców otwiera firmy na Cyprze. Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o kwestie podatkowe, to i tak w naszym kraju wiele zmieniło się na lepsze, między innymi, patrząc z perspektywy ujednolicenia podatków. Każdy przedsiębiorca musi do końca stycznia złożyć oświadczenie, co do wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej na najbliższy rok. Jeśli we wspomnianym terminie oświadczenie z takim wyborem nie zostanie dostarczone do właściwego urzędu skarbowego, jest to jednoznaczne z opodatkowaniem takiego podmiotu gospodarczego na zasadach ogólnych według skali, albo osiemnasto albo trzydziesto dwuprocentowej. Innymi formami opodatkowania przedsiębiorców w naszym kraju są karta podatkowa, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, dziewiętnastoprocentowy podatek liniowy i podatek tonażowy. Niektóre formy prawne wymagają prowadzenia pełnej księgowości.

Wysokość kapitału zakładowego

W kilku formach działalności gospodarczych przepisy prawne wymagają od przedsiębiorców zgromadzenia kapitału zakładowego. Wysokości są różne w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Wśród spółek osobowych, tylko spółki komandytowo-akcyjne muszą gromadzić kapitał początkowy a wynosi on w tym przypadku pięćdziesiąt tysięcy złotych. Na obu spółkach kapitałowych ciąży wymóg posiadania kapitału początkowego. Jeśli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wynosi on pięć tysięcy złotych, z kolei w spółkach akcyjnych kapitał podstawowy sięga aż stu tysięcy złotych. Gdy nosimy się z zamiarem założenia spółdzielni europejskiej, również powinniśmy się liczyć z koniecznością zebrania trzydziestu tysięcy euro. Największym kapitałem muszą się wykazać wspólnicy w spółkach europejskich, bo aż w wysokości stu dwudziestu tysięcy euro. Wszystkie uregulowania w kwestiach posiadanych kapitałów zakładowych zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Spółki z dużym kapitałem początkowym cieszą się zdecydowanie większą wiarygodnością wśród innych podmiotów gospodarczych i instytucji bankowych. Jest to z pewnością świetna informacja dla przedsiębiorców starających się o pozyskanie dodatkowego inwestora, albo przy staraniach o kredyt inwestycyjny, albo odnawialny kredyt obrotowy na rachunku bieżącym.

Założenie spółki europejskiej

Zakładając spółkę europejską działalność gospodarczą możemy prowadzić na terenie wszystkich dwudziestu siedmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zalecana jest taka forma organizacyjno-prawna wówczas, gdy zamierzamy prowadzić międzynarodową działalność gospodarczą o dużym zasięgu. By przypadkowi przedsiębiorcy nie korzystali z takiej formy prawnej wprowadzono wymóg zebrania wysokiego kapitału początkowego, który w tym przypadku wynosi aż sto dwadzieścia tysięcy euro. Przy takiej formie naszej działalności gospodarczej mamy zdecydowanie większe przebicia się ze swoimi produktami i usługami. Z pewnością prędzej zostaniemy zauważeni na obcych rynkach prowadząc spółkę europejską, niż przy okazji na przykład spółki cywilnej. Warto o tym pomyśleć, jeśli chcemy zostać zauważeni na większych i bardziej interesujących rynkach. Prowadząc spółkę europejską posiadamy możliwość dokonywania fuzji z innymi podmiotami gospodarczymi na korzystnych warunkach. Na takich spółkach ciąży oczywiście wymóg prowadzenia pełnej księgowości, lecz można ją prowadzić zarówno w euro, jak i złotówkach. Bardzo ważne w tym przypadku, że nie trzeba utrzymywać sieci spółek zależnych w krajach, w których działamy, co znacząco obniża koszty związane z organizacją struktury przedsiębiorstwa. Krajowi przedsiębiorcy coraz częściej zakładają firmy za granicą.

Pomysły na internetowy biznes

Założenie firmy w sieci internetowej może okazać się biznesowym strzałem w dziesiątkę. Duży potencjał w dalszym ciągu kryje się pod taką właśnie formą działania. Coraz więcej osób dokonuje zakupu produktów i usług, tą właśnie drogą, dlaczego nie spróbować zarobić dużych pieniędzy na biznesie wirtualnym. Myśląc nad otwarciem biznesu w Internecie trzeba mieć przede wszystkim opracowany dokładny plan działania. Tak, jak w przypadku tradycyjnych działalności gospodarczych potrzebne nam będzie, coś na kształt biznesplanu, czyli narzędzie planowania wewnętrznego, które jednak może się także przydać przy staraniach o kredyt na firmę, czy przy pozyskiwaniu inwestorów i partnerów biznesowych. Każdy podmiot gospodarczy przed wyłożeniem środków pieniężnych na dane przedsięwzięcie musi się zapoznać z ryzykiem inwestycyjnym wynikającym z takiej operacji. Transakcje na rynku internetowym zyskują na popularności. Obecnie już ponad sześćdziesiąt procent mieszkańców naszego kraju, na co dzień korzysta z sieci internetowej, ten trend z pewnością będzie się utrzymywał. Zaletą internetowych działalności gospodarczych jest fakt, że dużo łatwiej w taki sposób trafić do wybranej grupy docelowej. Dużo taniej i łatwiej jest także zadbać o wizerunek i renomę naszej firmy i oferowanych przez nas produktów i usług.

Wdrażanie nowych technologii

Gospodarka krajowa nie może się systematycznie rozwijać bez wdrażania nowych technologii. Jednak nasi przedsiębiorcy, szczególnie z sektora mikro, małych i średnich firm nie mają odpowiednich środków na realizację takich przedsięwzięć. We wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych dodatkowo przeszkadza ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej na rynku, co nie sprzyja wielkim inwestycjom. Ryzyko inwestycyjne jest w dalszym ciągu zbyt duże, by przedsiębiorcy masowo rozglądali się za możliwościami rozpoczęcia takich przedsięwzięć. Jeśli w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na poważnie myślimy o wdrażaniu w krótkim czasie najnowszych rozwiązań technologicznych, wówczas warto spróbować poszukać pomocy w sfinansowaniu takich działań. Zarówno instytucje unijne, jak i rządowe uruchomiły wiele programów, które mają zachęcać określoną grupę przedsiębiorców do angażowania się w takie projekty. Na wprowadzanie nowych technologii można zaciągnąć przecież kredyt inwestycyjny. Jest to zobowiązanie długoterminowe, które można spłacać nawet przez trzydzieści lat. Na korzystniejszych warunkach otrzymamy kredyt preferencyjny, jednak takie produkty bankowe nie zawsze są dostępne dla wszystkich chętnych. Minusem kredytów preferencyjnych jest krótki okres kredytowania, najczęściej poniżej siedmiu lat.

Wniosek o kredyt technologiczny

Z inicjatywy strony rządowej od kilku lat osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wnioskować o kredyt technologiczny. Jest to inne zobowiązanie kredytowe od dotychczas znanych przedsiębiorcom, w porównaniu z kredytami inwestycyjnymi czy preferencyjnymi kredytami wypada zdecydowanie okazalej pod wieloma względami. Pierwszą istotą różnicą jest podmiot, który udziela takich kredytów. Przy kredytach preferencyjnych i inwestycyjnych kredytów udzielają komercyjne banki, zaś przy kredytach technologicznych takich kredytów udziela bank gospodarstwa krajowego. Minusem takiej formy kredytowania jest konieczność posiadania wysokiego wkładu własnego. Gdy przy kredytach inwestycyjnych wymóg wkładu własnego rzadko przekracza dziesięć procent, tak przy okazji kredytów technologicznych wynosi on aż dwadzieścia pięć procent. Dla wielu przedsiębiorców jest to zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę koszt wdrożenia nowych technologii innowacyjnych rozwiązań do przedsiębiorstwa. Głównym celem stawianym przed tą inicjatywą państwową jest aktywizacja przedsiębiorców w kwestiach inwestycji w nowe technologie, bez których nie może być mowy o szybkim rozwoju krajowej gospodarki. Otrzymanie kredytu technologicznego nie pociąga za sobą obowiązku zwiększenia limitu zatrudnienia. Istnieje nawet szansa umorzenia części kredytu w szczególnych sytuacjach.

Przesłanki do założenia spółki akcyjnej

Spółka akcyjna powstaje w chwili objęcia przez udziałowców wszystkich akcji. Na początku by doszło do zawiązania takiej formy organizacyjno-prawnej potrzebny jest akt założycielski, który powinien posiadać w swoje treści pewne konkretne elementy, wskazane w odpowiednich przepisach kodeksu prawa handlowego. Założenie spółki akcyjnej jest możliwe, gdy wspólnicy posiadają kapitał podstawowy w wysokości, co najmniej stu tysięcy złotych. Założenie spółki akcyjnej jest polecane przedsiębiorcom, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą o dużym zasięgu. Spółki akcyjne mogą sprzedawać emitowane papiery wartościowe, jak akcje czy obligacje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Obecnie ponad sześćset spółek akcyjnych jest na giełdzie notowanych. Spółka akcyjna daje wspólnikom ją zakładającym możliwość kumulacji dużego kapitału, co nie byłoby możliwe w innych formach prawnych. Poza spółkami akcyjnymi w polskim prawie papiery wartościowe mogą jeszcze emitować tylko spółki komandytowo-akcyjne. Wielką zaletą i korzyścią płynącą z prowadzenia takiej działalności jest z pewnością duża wiarygodność takiego podmiotu wśród innych podmiotów gospodarczych czy też innych instytucji bankowych. Trzeba się liczyć przy prowadzeniu spółki akcyjnej z koniecznością wykazania się pełną księgowością.

Inwestor zagraniczny w firmie

Gdy firma traci stabilność finansową, albo brakuje pieniędzy na dokonanie koniecznych inwestycji, które umożliwiłyby rozwój, wówczas wspólnicy takiego przedsiębiorstwa powinny się rozejrzeć za poszukiwaniem inwestorów. Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej możemy eksplorować również rynki zagraniczne w poszukiwaniu takich inwestorów. Inwestor zagraniczny kojarzyć się nam może z większym kapitałem i lepszymi pomysłami, lecz nie jest to żadną regułą i takiego inwestora, któremu oddajemy część udziałów w firmie powinniśmy dokładnie przejrzeć. W sprawdzeniu kondycji finansowej takiego zagranicznego inwestora z pewnością pomoże nam analiza finansowa, wykonana w oparciu o rzeczywiste informacje. Często na rynku unijnym dochodzi do połączenia spółek, w których zazwyczaj jedna z nich staje się spółką zależną, zaś w zarządzie drugiej zapadają najważniejsze decyzje z zakresu podejmowanych inwestycji i kierunku rozwoju. Formą prawną, w której można dokonywać fuzji jest spółka europejska, jednak do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości, co najmniej stu dwudziestu tysięcy euro. Inwestor, który przejmuje ponad pięćdziesiąt procent udziałów nazywany jest inwestorem zagranicznym. Od momentu przekazania mu udziałów, to odpowiada za całość najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie.