Zakładanie firmy w kraju

Zakładając firmę w kraju musimy wiedzieć, iż nie jest to jedyne rozwiązanie. Mimo różnych problemów wciąż część biznesmenów i przedsiębiorców chcąc zaoszczędzić zakłada swoją działalność gospodarczą w innych krajach. Mowa tu o tak zwanych rajach podatkowych. Jednak o takowych rozwiązaniach oraz ich zaletach oraz wadach powiemy innym razem. Wróćmy do głównego tematu, a mianowicie do zakładania firm w kraju. Ogólnie rzecz biorąc mamy tu na myśli formalności, jakie trzeba w tym przypadku wypełnić. W prawie mamy dokładnie określone, jakie dokumenty należy złożyć, w jakich urzędach i w jakich terminach by założyć określoną działalność gospodarczą. Na przykład przy zakładaniu najprostszej formy działalności jednoosobowej będziemy musieli złożyć odpowiednie wnioski i formularze w urzędzie miasta czy też urzędzie gminy, urzędzie skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym możemy mieć do czynienia z dodatkowymi formalnościami, jeżeli na przykład będziemy zainteresowani prowadzeniem działalności koncesjonowanej. Co ciekawe część formalności takich jak wysłanie wniosku o założenie firmy czy dokładnie rzecz biorąc działalności gospodarczej możemy załatwić drogą elektroniczną wysyłając odpowiedni formularz przez Internet. Jest to wygodne rozwiązanie pozwalające oszczędzić nam czas.

Both comments and pings are currently closed.