1

2

3

4

5

 

Jak prowadzić rekrutację?

Jednym z najważniejszych zadań przedsiębiorcy, w okresie szybkiego rozwoju, jest odpowiednie dobranie współpracowników. Oczywiście najważniejsze nie zawsze znaczy łatwe. W tym wypadku może się to okazać dużym problemem. W końcu osoba, z którą zaczniemy współpracę, będzie z nami przez wiele dni, będzie miała za zadanie odciążyć nas z części obowiązków, a ponadto inspirować do nowych działań. Dobrze dobrany pracownik tak naprawdę może rozszerzyć horyzonty pracodawcy, dać nowe światło. Jak więc prowadzić rekrutację by wyłapać perły, a nie plastiki? Szczególną rolę odgrywa odpowiednie czytanie życiorysu. Warto postarać się z góry założyć pewne cechy, które będą nie do przeskoczenia. Możemy na przykład uznać, że taka osoba ma mieć skończony konkretny kierunek studiów. Jednak wykształcenie nie gra tak ogromnej roli, jak doświadczenie, to na nim pracodawca powinien skupić swoją uwagę, analizując je bardzo dokładnie. Ciekawym sposobem poznania potencjalnych pracowników – naszych rekrutantów, jest również pytanie ich na rozmowie kwalifikacyjnej o zainteresowania, które wpisali w swoim Curriculum Vitae. Często to właśnie w tym momencie okazuje się, czy osoba, z którą rozmawiamy umie robić wrażenie tylko na papierze, czy może wręcz przeciwnie, świeci jasnym blaskiem, gdy się z nią rozmawia. To tylko parę z całego arsenału starych sposobów na udaną rekrutację.

Cechy dobrego pracownika

Firma oparta jest na współdziałaniu różnych zasobów. Na pewno część zasobów to wszystkie materiały technologiczne, pozwalające na produkcję towaru, lub świadczenie usługi. Jednak tym, nad czym warto dłużej się zastanowić, jest potrzeba posiadania zasobów ludzkich. Firma nie może działać sprawnie bez odpowiednich ludzi. Czym więc powinni się wyróżniać pracownicy? W tym miejscu moglibyśmy zarzucić naszą wypowiedź, szeregiem różnych cech i wszystkie byłyby ważne. Co jednak jest najważniejsze? Dużo może nam powiedzieć budowa życiorysu. Zawiera on trzy ważne podpunkty: wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania. Przenosząc to na grunt cech pożądanych u pracownika, warto zaznaczyć, że wykształcenie oznacza dla nas konkretną podbudowę teoretyczną. Osoba, która spełnia nasze wymagania, co do prezentowanego wykształcenia, będzie miała wiedzę, ale czy ją wykorzysta? O tym decyduje kolumna doświadczenie. To właśnie ten dział może pokazać czy spotkamy osobę odpowiedzialną, pracowitą, ambitną, czy raczej kogoś, kto lubi tylko teorię. O czym natomiast świadczą zainteresowania? Mogą w szeroki sposób pokazać nasz charakter. Czy jesteśmy samotnikami, czy duszami towarzystwa? Czy lubimy ruch, czy raczej pracę siedzącą? Można, więc powiedzieć, że cechy dobrego pracownika, zawarte są w dobrym CV.

Zobowiązania obejmujące przedsiębiorcę

Wybór drogi samo zatrudnienia i zostania szefem swojej własnej firmy pociąga za sobą szereg, wręcz lawinę różnych obowiązków i przywilejów. Chociaż o zachętach, tym, co nas skłania do podjęcia swojej działalności chętnie myślimy, wręcz bezustannie, przekonywani do tego przez otoczenie, to dużo mniej chętnie myślimy o przyszłych zobowiązaniach. Czy to jednak ważne, aby poświęcić im trochę czasu? Nawet bardzo inteligentny człowiek, posiadający ogromną wiedzę, nie byłby w stanie w dobry sposób rozporządzać zasobami przedsiębiorstwa, gdyby nie miał świadomości obowiązków. Co ważne takie zobowiązania dotykają sfery wewnętrznej firmy, ale także i naszego otoczenia? Wewnątrz firmy oczekuje się od szefa zdecydowanych działań, konkretnych decyzji i przede wszystkim przewodnictwa w osiąganiu celu. Poza tym musi wypełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z umów. Płacenie rachunków, wypłacanie wynagrodzenia pracownikom, terminowe wydawanie materiału, to tylko część z tych myśli. A do czego zobowiązuje zarządcę otoczenie? Przedsiębiorca ma sprawić, że jego działalność będzie przynosić, szeroko rozumianą korzyść na zewnątrz. Ludzie, to również potencjalni klienci, więc mają prawo oczekiwać od nas, że nie tylko nie będziemy szkodzić, ale że wręcz poprawimy ich warunki. Czy więc chcesz zostać swoim szefem?

Analiza SWOT – podstawa rozpoczynania działalności

Wybór działalności gospodarczej kształtowany jest w oczach przyszłego przedsiębiorcy zwykle na podstawie marzeń. Jednak gdyby na tym etapie oparł swoje postępowanie i nie obliczył kosztów, jak radzi pewna bardzo mądra i stara księga, to mógłby okazać się li i tylko marzycielem. Co zatem zrobić, aby z snu na jawie, przejść w rozsądną rzeczywistość? Potrzeba rzetelnej oceny warunków przyszłej działalności. Nie możemy skupić się tylko na naszych chęciach, musimy dokonać dokładnej analizy otoczenia. Narzędziem do dokonania takiego rozeznania jest Analiza SWOT. Nazwa ta powstała od angielskich słów i oznacza analizę mocnych (strengths), słabych (weakness) stron i szans (opportunities) i zagrożeń (threats). Dwa pierwsze słowa odnoszą się do poznania naszej organizacji, zajmuje się tym, co wewnątrz. Postawienie takiego pytanie zachęca do zastanowienia się, jakie zasoby możemy wykorzystać, a co może nam sprawić problem w budowie wewnętrznej naszej firmy. Do zupełnie innych dziedzin odnosi się dół tabelki, odnoszący się do zagrożeń i szans. Ta część poświęcona jest otoczeniu, czyli temu wszystkiemu, co jest na zewnątrz organizacji, ale może w realny sposób na nią wpłynąć, negatywnie, albo pozytywnie. Takie wypełnienie tabelki, choć wydaje się prostym, wręcz dziecinnym zadaniem, wcale nie jest łatwe i może ogromnie pomóc przyszłemu zarządcy.

Korzyść dla państwa, z aktywności przedsiębiorców

Podatki, czy my naprawdę tak kochamy to słowo, że pojawia się w budowanych przez nas zdaniach, co chwilę? Niestety nie z sympatii ilość tych słów wynika. Obywatele są do tego wręcz zmuszeni. Jednak szczególnie znienawidzone jest to słowo dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. To właśnie wtedy w pełnej krasie ukazuje nam się złożoność systemu opodatkowania. Przedsiębiorcy, bowiem zobowiązani są do płacenia szeregu różnych podatków. Które są nam najbardziej znane? Na pewno podatek dochodowy i podatek VAT. Podatek dochodowy, to najczęściej wybierana forma odprowadzenia części z naszej sprzedaży dla państwa. Obok ryczałtu, który określany jest od przychodu, przez co nie analizuje kosztów, jest najbardziej opłacalnym podatkiem. Pewien minus pojawia się w momencie przekroczenia pewnej wartości dochodu, ponieważ podatek dochodowy ma dwa poziomy, jeden w granicach 19%, a drugi to 32%. Wejście w niebezpieczną strefę drugiego szczebla, w niesamowity sposób pobudza kreatywność naszych rodzimych przedsiębiorców. Podatek VAT natomiast odprowadzany jest od sprzedawanych towarów i usług. Nasze 23% to znane i lubiane hasło nie tylko na każdym rachunku, ale także w głowie, wszystkich choćby najmniejszych prowadzących handel. Bo to, co oznacza korzyść dla państwa, nie zawsze znaczy to samo dla firm.

Przepisy prawa dla firm

Czy prawo Polski odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw? Oczywiście ogromną. To właśnie prawo, a dokładnie jego czwarta część, prawo cywilne, określa wszelkie informacje dotyczące powstawania osobowości prawnej, lub ułomnej osobowości prawnej, jej przywilejów i obowiązków. To właśnie te dwa pojęcia, w języku prawa, odnoszą się do wszelkiego rodzaju małych i dużych firm, które nastawione są na zdobywanie zysku, ale także na działanie innych organizacji. To właśnie przepisy prawa kontrolują powstawanie kolejnych spółek i określają ich dokładne uprawnienia. Z drugiej strony konstytucja określa także działalność władz państwowych, a co za tym idzie również urzędów, które zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z firmami. Możemy jednak powiedzieć, że za tą obsługę, kodeks prawa, przewiduje słoną zapłatę. Co mamy na myśli? Oczywiście odprowadzanie podatków, kolejny, tym razem obowiązek powstałych działalności gospodarczych, wynikający z kodeksu prawa. Wszelkie podatki, czy to dochodowy, liniowy, czy karta podatkowa, albo ryczałt, są z góry określone przez przepisy. Wszelkie sankcje, które spotykają organizacje za niedopasowanie się do tych zasad, także są ściśle określone i opisane na kartach kodeksu cywilnego. Z całą pewnością, więc możemy powiedzieć, że prawo odnosi się również do firm.

Teorie myślicieli, a działalność gospodarcza

W procesie powstawania dobrze zorganizowanych przedsiębiorstw wielką rolę odgrywa nauka. Dzisiaj poznajemy przedmiot, jakim jest Nauka o Organizacji, ale jego główni założyciele, tak naprawdę, są także myślicielami, którzy podłożyli podstawy dla działania dzisiejszych przedsiębiorstw. Możemy wymienić wiele ważnych nazwisk, chociażby Georga Morgana, który stworzył konkretną klasyfikację organizacją, polegającą na określeniu, czym tak naprawdę jest organizacja. Mówił o psychicznym więzieniu, kontrakcie psychologicznym, czy miejscu realizacji celów. Inny naukowiec, Karol Weick, skupił się na tym, czego przedsiębiorstwa dokonują. Nie myślał o miejscu ich funkcjonowania, ale raczej łańcuchu działań, które podejmuje by osiągać cele. Jednak największa rolę w budowie nowoczesnych firm odegrało trzech naukowców, w tym jeden polak. Karol Adamiecki zwrócił uwagę na tak zwane prawa harmonii kierujące organizacją. Wyodrębnił prawo harmonii duchowej, harmonii działania i harmonii doboru, mówił także o prawie przekory, które odgrywa wielką rolę w zachowaniu pracowników. Mark Weber stworzył natomiast teorię biurokracji, która wpływa dzisiaj nie tylko na urzędy, ale także duże przedsiębiorstwa. No i jeszcze ostatni; Henry Fayol pomyślał o organizacji pracy, tworząc teorię zarządzania administracyjnego. Z całą pewnością korzystamy z ich dorobku.

Cechy organizacji w pojęciu naukowym

Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym jak zorganizowane są firmy? Czy ma to w ogóle jakieś znaczenie? Dla przeciętnego konsumenta nie zawsze. Dla osób, które dobrze znają się na temacie zarządzania już bardziej. Jednak najczęściej ten temat interesuje te osoby, które same mają zamiar prowadzić firmę. Okazuje się, bowiem, że firmę z organizacyjnego punktu widzenia mają wyróżniać pewne cechy. Jakie? Chociażby muszą działać celowo, co oznacza nie tylko fakt, że mają z góry ustalony cel, ale także to, że wszystkie ich dążenia będą z nim związane. Przy okazji, co się z tym wiąże muszą posiadać pion kierowniczy, który nie tylko koordynuje pracę, ale także reprezentuje firmę. Kolejną ważną cechą jest systemowa budowa przedsiębiorstw. Co to oznacza? Organizacja składa się z wielu części, jednak one wszystkie muszą tworzyć ściśle powiązaną i jednolitą całość. Co za tym idzie by osiągnąć taką jednolitość muszą działać w sposób rozmyślny i koniecznie być stabilne wewnętrznie, a to następne cechy dobrze zorganizowanych firm. Ważną rolę w opisywaniu działalności ludzkich ma też otoczenie. Firmy są z niego wyodrębnione, ale równocześnie czerpią z niego zasoby informacyjne, czy społeczne, co także je wyróżnia. Oczywiście to tylko najważniejsze cechy przedsiębiorstw, w ujęciu organizacji. Jest ich jednak dużo więcej, a każda wpływa na ich odpowiednie funkcjonowanie.

Funkcje organizacji w pojęciu naukowym

Każde przedsiębiorstwo jest swojego rodzaju organizacją, podlega, więc pod prawa i obowiązki określane przez naukowców zajmujących się tematem Organizacji. Podstawą tej nauki jest określenie celów i funkcji organizacji. Które z nich odnoszą się do działalności gospodarczych nastawionych na uzyskanie przychodu? Zależnie od profilu działania konkretnego przedsiębiorstwa, obejmuje ono inne funkcje. Może na przykład zajmować się funkcją edukacyjną, kulturalną, czy komunikacyjną. Są jednak pewne funkcje spełniane przez każdą firmę działającą na rynku, można powiedzieć, że nie spełniając tej roli, nie mogłyby istnieć. Jest to na pewno funkcja celowościowa, która wskazuje na fakt, że każde przedsiębiorstwo ma utworzyć warunki do osiągania postawionych, z góry założonych celów. Możemy także zająć się funkcją dochodową, która mówi nam o tym, że firma ma zapewnić środki na utrzymanie siebie i pracowników. Przedsiębiorstwo może także pełnić, zależnie od profilu działania, funkcję produkcyjną, lub usługową. Faktem jest także, że każda firma spełnia rolę handlową. W końcu wszystkie muszą sprzedać oferowany przez siebie produkt. Widać, więc, że firma musi spełniać szereg różnych ról, których nazewnictwo i kontrola zapewniane jest przez Naukę o Organizacji. Posługując się gotowymi już schematami, łatwiej firmom trwać na rynku.

Struktura organizacyjna firmy

Każda firma musi się opierać na konkretnych podstawach, które zapewnią jej stabilną sytuację i podłoże do zrównoważonego rozwoju. Jedną z takich podstaw jest oczywiście odpowiednia struktura przedsiębiorstwa. Jest to na tyle ważny temat, że założyciele i nauczyciele niedawno wydzielonej Nauki o Organizacji poświęcili jej osobny dział w swoich rozważaniach. Struktura organizacyjna każdej organizacji opiera się na założeniu, że musi posiadać managerów strategicznych, managerów niższego szczebla i wykonawców. Takie trzy segmenty zapewniają odpowiednią organizację i celowe działanie w prowadzeniu zadań firmy. Oczywiście każde przedsiębiorstwo posługuje się inną strukturą. Zupełnie inaczej zorganizowana jest Politechnika Rzeszowska, która posługuje się strukturą dywizjonową, a inaczej działać będzie mała firma zatrudniająca sześciu pracowników- ta spokojnie może się posługiwać strukturą liniową. Na uwagę zasługują także inne rodzaje struktur organizacyjnych, których jest bardzo wiele. Możemy rozmawiać o strukturze macierzowej, sztabowej, funkcjonalnej, a w dobie dostępności Internetu, także o wirtualnej. Każda z nich ma swoją grupę odbiorców i trafia w inne potrzeby. Wszystkie natomiast wpływają na odpowiednią organizację pracy w obrębie przedsiębiorstwa i skuteczne osiąganie celów.